hoge3: .jsで読み込む XHRなので要httpdサーバー

<script src="ccchart-v1.08.7.js" charset="utf-8"></script>
<canvas id="hoge3"></canvas>
<script>
ccchart
  .init('hoge3', data1)
  .add(dataJS)

</script>
  

hoge4: .jsで読み込む XHRなので要httpdサーバー

<script src="ccchart-v1.08.7.js" charset="utf-8"></script>
<canvas id="hoge4"></canvas>
<script>

ccchart
  .init('hoge4', dataJS)
  .before(data1)
  
</script>
  

hoge5: .jsで読み込む XHRなので要httpdサーバー

<script src="ccchart-v1.08.7.js" charset="utf-8"></script>
<canvas id="hoge5"></canvas>
<script>

ccchart
  .init('hoge5', dataJS)
  .add(data1)

</script>
  

hoge6: .jsで読み込む XHRなので要httpdサーバー

<script src="ccchart-v1.08.7.js" charset="utf-8"></script>
<canvas id="hoge6"></canvas>
<script>

ccchart
  .init('hoge6', dataJS)
  .add(dataJS2)

</script>